آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+2 امتیاز
در برنامه نویسی توسط هم‌پرسشِ‌پارسش (482 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط
چگونه می شود در زبان برنامه php خروجی گرفت؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (811 امتیاز)
برای خوروجی گرفتن از  دستور echo استفاده می شود.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ

footer logo

تمامی حقوق محفوظ است.

...