آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
0 امتیاز
در برنامه نویسی توسط هم‌پرسشِ‌پارسش (482 امتیاز)
در زبان برنامه نویسی PHP متغیرها چند دسته هستند؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (791 امتیاز)
۱.(integer) عددصحیح ۲.(float) عدد اعشاری ۳.(string) رشته ای: که شامل اعداد،حروف،و... میشود. ۴.(array) آرایه ای: که داده های چندتایی راذخیره میکند. ۵.(Boolean) بولی:که مقادیر صحیح وغلط رادربر می گیرد،که صحیح بمعنای (true) است و غلط بمعنای (false) است.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
footer logo

تمامی حقوق محفوظ است.

...