پادکست فارسی
آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+2 امتیاز
در برنامه نویسی توسط هم‌پرسشِ‌پارسش (472 امتیاز)
ویرایش شده توسط

عملگرهای ریاضی مثل جمع، ضرب، تفریق و تقسیم در PHP چگونه استفاده می شود؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1k امتیاز)
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

عملگر ضرب توسط علامت ستاره * انجام می شود.

عملگر تقسیم توسط علامت اسلش / انجام می شود.

عملگر جمع توسط علامت به علاوه + انجام می شود

عملگر تفریق توسط علامت منها - انجام می شود.

عملگر محاسبه باقیمانده توسط علامت درصد % انجام می شود.

sample echo 5*4; sample

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
footer logo

تمامی حقوق محفوظ است.

...