آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+1 امتیاز
در انگلیسی توسط هم‌پرسشِ‌پارسش (490 امتیاز)
علم به زبان انگلیسی چی میشه؟

2 پاسخ

+2 امتیاز
توسط همراهِ‌پارسش (94 امتیاز)
معادل واژه علم science و معادل واژه دانش knowledge می باشد.
+1 امتیاز
توسط همراهِ‌پارسش (77 امتیاز)
علم معادل واژه انگلیسی science

سوالات مشابه

+1 امتیاز
0 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
footer logo

تمامی حقوق محفوظ است.

...