آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+1 امتیاز
در روان‌شناسی توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (849 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره توسط
هنگام ارائه مطالب شوخی کردن بین آن چه فوایدی دارد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
۱.باعث ایجاد پیوستگی بامخاطبان می شود یعنی شخص ارائه دهنده بیشتربه عنوان یک فردنرمال ودوست داشتی وهمچنین بااعتمادبه نفس دیده میشود۲.باعث شادابی مخاطبان شده وآنهارا هوشیار نگه میدارد تاپایان ارائه۳.باعث آرامش هیجانی مخاطبان می شود۴.ارائه دهنده مطلب تاثیرگذاری مثبتی ازخود بجا می گذارد.

سوالات مشابه

+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 3, 2019 در سلامت و بهداشت توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (849 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 12, 2019 در روان‌شناسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 25, 2019 در جغرافیا توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.2k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
footer logo

تمامی حقوق محفوظ است.

...