آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+1 امتیاز
در روان‌شناسی توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
برچسب گذاری دوباره توسط
هنگام ارائه مطالب شوخی کردن بین آن چه فوایدی دارد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
۱.باعث ایجاد پیوستگی بامخاطبان می شود یعنی شخص ارائه دهنده بیشتربه عنوان یک فردنرمال ودوست داشتی وهمچنین بااعتمادبه نفس دیده میشود۲.باعث شادابی مخاطبان شده وآنهارا هوشیار نگه میدارد تاپایان ارائه۳.باعث آرامش هیجانی مخاطبان می شود۴.ارائه دهنده مطلب تاثیرگذاری مثبتی ازخود بجا می گذارد.

سوالات مشابه

+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 3, 2019 در سلامت و بهداشت توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 12, 2019 در روان‌شناسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 22 فوریه 2022 در جغرافیا توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده ژوئن 6, 2021 در فناوری توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 25, 2019 در جغرافیا توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.

...