پادکست فارسی
آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+1 امتیاز
در ریاضی توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1k امتیاز)
-
1
2
x
4
1
=
?

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط هم‌پرسشِ‌پارسش (472 امتیاز)

راه حل کامل:

نکته: ستاره ها * به معنای ضرب است.

-
1
2
*
4
1
=
-
1*4
2*1
=
-
4
2
=
-
2*2
1*2
=
-
2
1
=
2-
0 امتیاز
توسط همراه‌ِارشدِپارسش (145 امتیاز)
در ریاضیات ، ضرب منفی در مثبت نتیجه منفی میگردد ، چه عدد صحیح و چه کسر ، پس بنابراین جواب این کسر برابر با 2- است

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 15, 2019 در ریاضی توسط Mahdi همراهِ‌پارسش (36 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 8, 2019 در ریاضی توسط behnam هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1k امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 6, 2019 در ریاضی توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (472 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 15, 2019 در ریاضی توسط Mahdi همراهِ‌پارسش (36 امتیاز)
footer logo

تمامی حقوق محفوظ است.

...