آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+1 امتیاز
در انگلیسی توسط همراهِ‌پارسش (36 امتیاز)
منفی کردن جمله‌ی open the door چگونه است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط همراهِ‌پارسش (30 امتیاز)

از طریق کلمه Dont به معنای انجام ندادن، پیش از کلمه فعل:

Don't open the door

سوالات مشابه

+1 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده دسامبر 13, 2019 در انگلیسی توسط Mahdi همراهِ‌پارسش (36 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 21, 2019 در انگلیسی توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (491 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده نوامبر 3, 2019 در روان‌شناسی توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.3k امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 1 هفته قبل در انگلیسی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (938 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 1 هفته قبل در انگلیسی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (938 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 1 هفته قبل در انگلیسی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (938 امتیاز)
پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.
...