آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
0 امتیاز
در شعر توسط همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
آیا شعری از آقای فریدون مشیری به نام چرا از مرگ می ترسید وجود دارد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط همیارِارشدِپارسش (15.5k امتیاز)
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

سلام، بله آقای فریدون مشیری چنین شعری سروده اند

فریدون مشیری - چرا از مرگ می ترسید

چرا از مرگ می ترسید

چرا  زین خواب جان آرام شیرین روی گردانید

چرا آغوش گرم مرگ را افسانه می دانید

مپندارید بوم نا امیدی باز

به بام

خاطر من می کند پرواز

مپندارید جام جانم از اندوه لبریز است

مگویید این سخن تلخ و غم انگیز است

مگر می این چراغ بزم جان مستی نمی آرد

مگر افیون افسونکار

نهال بیخودی را در زمین جان نمی کارد

مگر این می پرستی ها و مستی ها

برای یک نفس آسودگی از رنج هستی نیست

مگر دنبال آرامش نمی گردید

چرا از مرگ می ترسید

کجا آرامشی از مرگ خوشتر کس تواند دید

می و افیون فریبی تیزبال و تند پروازند

اگر درمان اندوهند

خماری جانگزا دارند

نمی بخشند جان خسته را آرامش جاوید

خوش آن مستی که هوشیاری نمی بیند

چرا از مرگ می ترسید

چرا آغوش گرم مرگ را افسانه می دانید

بهشت جاودان آن جاست

جهان آنجا و جان آنجاست

گران خواب ابد در بستر گلوی مرگ مهربان آنجاست

سکوت جاودانی پاسدار شهر خاموشی است

همه ذرات هستی محو در رویای بی رنگ فراموشی است

تنه فریادی نه آهنگی نه آوایی

نه دیروزی نه

امروزی نه فردایی

جهان آرام و جان آرام

زمان در خواب بی فرجام

خوش آن خوابی که بیداری نمی بیند

سر از بالین اندوه گران خویش بردارید

در این دوران که آزادگی نام و نشانی نیست

در این دوران که هر جا هر که را زر در ترازو زور در بازوست

جهان را دست این ننامردم صدرنگ

بسپارید

که کام از یکدیگر گیرند و خون یکدیگر ریزند

درین غوغا فرومانند و غوغا ها برانگیزند

سر از بالین اندوه گران خویش بردارید

همه بر آستان مرگ راحت سر فرود آرید

چرا آغوش گرم مرگ را فاسانه می دانید

چرا زین خواب جان آرام شیرین روی گردانید

چرا از مرگ می ترسید

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده مارس 16, 2020 در شعر توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مارس 16, 2020 در دین توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (493 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مارس 16, 2020 در دین توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مارس 16, 2020 در دین توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 22 فوریه 2022 در جغرافیا توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.0k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 25, 2019 در جغرافیا توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.

...