آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+1 امتیاز
در مهندسی کامپیوتر توسط همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)

در ریاضی علم کامپیوتر گزاره ها چه چیزی هستند؟

در ریاضی علم کامپیوتر گزاره چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)

گزاره ها (statement) جملاتی منطقی هستند که همه بر سر آن اتفاق نظر دارند. برای مثال 2x2=4 را همه در دنیا بر سر آن اتفاق نظر دارند. اما مطبوع بودن آب و هوا می تواند سلیقه ای متفاوت باشد، در نتیجه گزاره یا statement محسوب نمی شود. جملات عاطفی، خبری، امری وپرسشی نمی‌توانند به عنوان یک گزاره تلقی بشوند.

گزاره ها با حروف همچون p , q , r و s نمایش داده می شوند. گزاره های T درست (True) با 1 و گزاره های F غلط (False) با 0 نشان داده می شوند.

در ریاضی علم کامپیوتر گزاره چیست؟

جدول ارزشی

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 15, 2019 در ریاضی توسط Mahdi همراهِ‌پارسش (48 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 8, 2019 در ریاضی توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 15, 2019 در ریاضی توسط Mahdi همراهِ‌پارسش (48 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 6, 2019 در ریاضی توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (493 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده می 14, 2020 در ریاضی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.

...