آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
0 امتیاز
قبل در فناوری توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1k امتیاز)

چرا در تلفن همراه هوشمند، اپلیکیشن twitter توییتر نصب نمی شود؟

چرا توییتر نصب نمیشود

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (645 امتیاز)

بدلیل اینکه اپلیکیشن توییتر در کشور ایران فیلتر است. اما تعداد زیادی از سیاست مداران، شخصیت های اجتماعی، بازیگران، خوانندگان و سایر هنرمندان در آن عضو هستند.

چرا توییتر نصب نمیشود

0 امتیاز
قبل توسط هم‌پرسشِ‌پارسش (399 امتیاز)
برنامه توییتر در ایران فیلتر است اما خارج از کشور باز می شود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 16 مارس 2020 در فناوری توسط behnam هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 17 فوریه 2020 در فناوری توسط behnam هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 17 فوریه 2020 در فناوری توسط behnam هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 16 مارس 2020 در فناوری توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (468 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 30 ژان 2020 در فناوری توسط behnam هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1k امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 9, 2019 در فناوری توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (468 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 16 مارس 2020 در فناوری توسط behnam هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1k امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 9, 2019 در فناوری توسط behnam هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
footer logo

تمامی حقوق محفوظ است.

...