آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+2 امتیاز
در هوافضا توسط هم‌پرسشِ‌پارسش (490 امتیاز)

برام سوال شده که چرا آسمان آبی هست؟ چرا رنگ دیگری نیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (843 امتیاز)
رنگ آسمان درواقع بی رنگ است امامابه دلیل مولکول های نوری که درون جو منتشر میشوند رنگ آسمان را آبی میبینیم، البته دلیل منطقی وعلمی پشت این موضوع وجوددارد که معروف به پدیده ی انتشارنور است،رنگ آبی باطول موج کوتاه بیشتراز رنگ قرمز در آسمان منتشر میشود بنابراین چشم ما نورآبی را بیشتر و بهتر تشخیص داده وآسمان رااز روز اول تاکنون آبی مشاهده کرده است.

سوالات مشابه

+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده ژوئیه 30, 2020 در دین توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (843 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مارس 16, 2020 در سبک زندگی توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (490 امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مارس 16, 2020 در دین توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (490 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مارس 16, 2020 در جانوران توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (490 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مارس 16, 2020 در دین توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مارس 16, 2020 در جانوران توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.2k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مارس 16, 2020 در آمار توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.2k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مارس 16, 2020 در دین توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.2k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مارس 14, 2020 در جانوران توسط hossein هم‌پرسشِ‌پارسش (448 امتیاز)
footer logo

تمامی حقوق محفوظ است.

...