آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
0 امتیاز
در مهندسی کامپیوتر توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
ویرایش شده توسط

با ارقام 2، 5 و 9 چند کد سه رقمی می توان تولید نوشت؟

الف- تکرار اعداد مجاز است.

ب- اعداد تکراری مجاز نیست.

ریاضب علم کامپیوتر

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (721 امتیاز)
ویرایش شده توسط

کلا 3 عدد وجود دارد. به صورت ذهنی یا با نوشتار، سه خط افقی برای جایگاه هر یک از این اعداد در نظر می گیریم.

الف- تکرار مجاز است: در جایگاه اول 3 عدد 2، 5 و 9 می تواند قرار گیرد، به دلیل اینکه تکرار مجاز است در دو جایگاه بعدی هم هر 3 عدد می تواند قرار گیرد. پس هر جایگاه می تواند 3 حالت از اعداد 2، 5 و 9 را داشته باشد. حال اعداد مشخص کننده تعداد هر جایگاه را در یکدیگر ضرب می کنیم. در نتیجه 27 کد سه رقمی با تکرار می توان نوشت.

 sample  __3__ x __3__ x __3__ = 27 sample     

 

ب- تکرار مجاز نیست: در این حالت هم مجددا سه جایگاه را خالی می کنیم، سپس از سمت چپ در جایگاه اول 3 عدد 2، 5 و 9 می توانند قرار گیرند، در جایگاه دوم به دلیل اینکه جایگاه اول یک عددی انتخاب شده است و تنها 2 عدد باقی می ماند، جایگاه دوم هم عدد 2 قرار می گیرند. در جایگاه سوم به دلیل اینکه از میان 3 عدد 3، 5 و 9 تعداد 2 عدد انتخاب شده است، تنها 1 عدد باقی می ماند. در پایان مانند مورد بالا، همه را در هم ضرب می کنیم. نتیجتا 6 حالت بدون تکرار می توان اعداد 2، 5 و 9 را در کنار هم نوشت یا تولید کد کرد.

 sample  __3__ x __2__ x __1__ = 6 sample     

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 15, 2019 در ریاضی توسط Mahdi همراهِ‌پارسش (36 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 15, 2019 در ریاضی توسط Mahdi همراهِ‌پارسش (36 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 8, 2019 در ریاضی توسط behnam هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 25, 2019 در مهندسی کامپیوتر توسط behnam هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 25, 2019 در مهندسی کامپیوتر توسط behnam هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
footer logo

تمامی حقوق محفوظ است.

...