آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
0 امتیاز
قبل در رشته تجربی توسط همیارِارشدِپارسش (5.2k امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

واژه ها: شِبه، بعینه، بسنده، وَیله، فراز آمدن، گبر

  1. نظیر، شایسته، زره، دلاور
  2. مانند، کافی، ناله، کم عقلی
  3. عیناً، آراسته، حصار، نوعی لباس جنگی
  4. مانند، کامل، نزدیک آمدن، خفتان
کدام گزینه می تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه های زیر باشد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (878 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

معنای صحیح واژه ها به این شرح است:

شِبه: مانند، مثل، همسان، همانند

بعینه: عیناً، مانند

بسنده: سزاوار، شایسته، کافی، کامل

وَیله: صدا، آواز، ناله

فراز آمدن: رسیدن، نزدیک آمدن

گبر: نوعی لباس جنگی، خفتان (زره)

با توجه به معانی بالا و تعداد آن در هر مورد، گزینه شماره 4 پاسخ صحیح است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 1 هفته قبل در رشته تجربی توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.2k امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
...