آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
0 امتیاز
قبل در رشته تجربی توسط همیارِارشدِپارسش (5.2k امتیاز)
در همه گزینه ها معانی واژه «تماما» درست است، به جز کدام یک؟

1) (اندیشه: اندوه) (طاق: بی همتا) (عیار: معیار)

2) (تلقّی: نگرش) (تعبیر: بازگویی) (تعلّل: اهمال کردن)

3) (مدام: مِی) (بازبسته: پیوسته و مرتبط) (سوء هاضمه: بدگواری)

4) (انبساط: خودمانی شدن) (جسیم: صاحب جاه) (معاملت: اعمال عبادی)

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (878 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

جسیم به معنای خوش اندام است اما به غلط صاحب جاه معنی شده است. در نتیجه گزینه شماره 4 پاسخ صحیح است.

جسیم یا خوش اندام

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 1 هفته قبل در رشته تجربی توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.2k امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده ژوئیه 13, 2020 در انگلیسی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (878 امتیاز)
+4 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
...