آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.

هیچ سوالی در مالی و حسابداری نیست

شما نیز سوالی دارید؟ کلیک کنید

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.

...