آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
سوال شما:

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.

...