آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.

فعالیت های اخیر توسط Azita

1 پاسخ

footer logo

تمامی حقوق محفوظ است.

...