آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.

سوالات ارسای توسط asal

0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
...